top background
فال و طالع بینی روز پنجشنبه 4 مهر ماه 98 متولدین شهریور

فال و طالع بینی روز پنجشنبه 4 مهر ماه 98 متولدین شهریور

شماره: 5164

شما این روزها ممکن است که دیگران نسبت به شما دچاریکسری سوءتفاهم هایی بشوید و دیگران از حرفهای شما برداشت های اشتباهی داشته باشند و باعث نگرانی شما شوند.شما باید بدانید که موفقیت در هر کاری به طرز فکر شما و توانایی خودتان بستگی دارد و نگرش و دید دیگران در مورد شما در موفقیت و یا عدم موفقیت هیچ تاثیری ندارد. شما از طرفی می خواهید در اجتماع حضور داشته باشید، از طرفی هم دوست ندارید در مقابل برخی هنجارهای اجتماعی سر تسلیم فروبیاورید و این دو در کنار هم به سادگی به دست نمی آیند. اگر صداقت داشته باشید و مثل خود واقعیتان رفتار کنید از شما چنان حمایتی خواهد شد که خودتان نیز تعجب خواهید کرد. عشقتان را در برنامه هایی که برای آینده خود دارید شریک کنید و به او نشان دهید که او نیز بخشی از زندگی و آینده شماست.

سایر فال های متولدین شهریور

عشق و ازدواج
شغل
سلامتی
فرزند
ثروت و درآمد
طبیعت
تصمیم گیری
خواب

برای رفتن به سفر بر اساس ماه تولد خود ،به کجا بروید

زیباترین هدیه تولد

5 راه برای تقویت توانایی روانی شما

چگونه اسم فرزندمان را تعیین کنیم؟

یک شمع چگونه زندگی شما را تغییر می دهد؟

سنگ های ماه تولد

سنگ ماه تولد خاص ترین هدیه تولد به دوستانتان

انواع پابند

انواع پابندها در رنگ های مختلف

انواع بندعینک

زیباترین بند عینک ها را در فروشگاه ما مشاهده کنید

bottom background