top background

فال و طالع‌بینی چهارشنبه 30 مرداد 98 برای متولدین مهر

شماره: 3142

شما برای انجام کاری پشت پرده عمل می کنید. برای بعضی از شما امروز می تواند روز عشق پنهانی باشد. ولی باید در مقابل الگوهای رفتاری بچگانه ای که ممکن است سر بزند، گارد بگیرید. رابطه فعلی شما امروز مسیر جدی تری می یابد. نه اینکه تیره و تار باشد، بلکه تعهد بیشتری وجود دارد. هر دوی شما فهمیده اید که می توانید در کنار هم خوش باشید و بیشتر بهم نزدیک شده اید و می خواهید شراکت خود را به مراحل بعدی ببرید. این نیاز به صحبت بیشتری دارد و هر دوی شما از برنامه ها و نقشه های جدید بسیار خوشحالید. امروز می توانید نفس بلند و عمیقی بکشید. در سه چهار روز اخیر و در اثر سردر گمی در روابط و ارتباط با دیگران مشکل داشته اید. همه اینها تمام می شود.

سایر فال های متولدین مهر

عشق و ازدواج
شغل
سلامتی
فرزند
ثروت و درآمد
طبیعت
تصمیم گیری
خواب

برای رفتن به سفر بر اساس ماه تولد خود ،به کجا بروید

زیباترین هدیه تولد

5 راه برای تقویت توانایی روانی شما

چگونه اسم فرزندمان را تعیین کنیم؟

یک شمع چگونه زندگی شما را تغییر می دهد؟

سنگ های ماه تولد

سنگ ماه تولد خاص ترین هدیه تولد به دوستانتان

انواع پابند

انواع پابندها در رنگ های مختلف

انواع بندعینک

زیباترین بند عینک ها را در فروشگاه ما مشاهده کنید

bottom background