top background
متولدین فروردین
متولدین اردیبهشت
متولدین خرداد
متولدین تیر
متولدین مرداد
متولدین شهریور
متولدین مهر
متولدین آبان
متولدین آذر
متولدین دی
متولدین بهمن
متولدین اسفند
موضوع :ناهشیار
دسته بندی :فرایندهای ذهنی
توضیحات :

ناهشیار انباری است پر از تمایل ها،آرزوها،و خاطرات خارج از دسترس که بر اندیشه ها و اعمال تاثیر دارند .فروید نخستین کسی نبود که عوامل تاثیر گذار ذهنی را پیدا و کشف کرد، شکسپیر نیز در نمایشنامه های خویش ان ها را عنوان میکرد . کاری که فروید کرد این بود که برای عوامل تاثیر گذار ذهنی در زندگی روزمره ی انسان ها، اهمیت بسیاری قایل شد . فروید ذهن را به دو قسمت هشیار و ناهشیار تقسیم کرد. بخش هشیار ذهن در برگیرنده ی تمام افکار، احساس ها و اعمالی است که ما در حال حاضر از آن آگاهی داریم. ناهشیار شامل چیزهایی است که از آگاهی شخصی ما پنهان است. بعقیده ی فروید، ناهشیار، انگیزه های ابتدایی و غریزی ما و نیز خاطره ها و هیجان های اضطراب آوری که از نفوذ آن ها به ذهن هشیار جلوگیری شده است، را در بر می گیرد. فروید یک ساختار عمودی و مرتبه ای برای ذهن ارائه داد: ذهن هشیار، نیمه هشیار، و ذهن ناهشیار. که هر یک زیر سطح دیگری قرار می گیرند.

برای رفتن به سفر بر اساس ماه تولد خود ،به کجا بروید

زیباترین هدیه تولد

5 راه برای تقویت توانایی روانی شما

چگونه اسم فرزندمان را تعیین کنیم؟

یک شمع چگونه زندگی شما را تغییر می دهد؟

سنگ های ماه تولد

سنگ ماه تولد خاص ترین هدیه تولد به دوستانتان

انواع پابند

انواع پابندها در رنگ های مختلف

انواع بندعینک

زیباترین بند عینک ها را در فروشگاه ما مشاهده کنید

bottom background